FAQ

Frequently asked questions

Hoe herken ik een goed geïsoleerde woning?

Wat betekent isoleren? Men onderscheidt verschillende soorten isolatie, waarvan er twee bijzonder belangrijk zijn om de kwaliteit en het comfortgehalte van een woning te beoordelen. De thermische en de akoestische isolatie. De ene is bedoeld om de warmtegeleiding tegen te gaan en de andere de geluidsoverdracht, maar beiden hebben ze als doel om de woning als het ware af te zonderen (te isoleren) van de buitenwereld. Hiervoor moet men op zoek gaan naar elke mogelijke doorgang of geleiding van warmte of geluid en deze allen onderbreken. Men spreekt enerzijds van een warmtebrug (warmtegeleidend element) en een geluidsbrug (akoestische doorgang) en anderzijds van een thermische of akoestische onderbreking.

 

Waar moet men dan op letten?

 

Op de aan- of afwezigheid van dubbele beglazing

 

Één van de meest gekende, en tevens gemakkelijkst te herkennen isolatietechnieken is de dubbele beglazing. Hiervoor is het belangrijk dat zowel het raam als het kozijn een onderbreking vormen voor zowel warmte als geluid. Lucht speelt hierbij een belangrijke rol. Het is namelijk dankzij een luchtlaag tussen de twee glasvellen en meerdere luchtkamers in het kozijn dat de geleidende eigenschappen van het geheel worden verminderd. Lucht is een slechte geleider van zowel warmte als geluid. Vaak wordt de luchtlaag tussen het glas ook vervangen door één van drie gassen die een nog lagere geleidingscoëfficiënt hebben dan lucht (Argon, Krypton en Xenon). In Marokko wordt helaas nog veel te vaak voor enkele beglazing gekozen, met metalen (heel geleidende) kozijnen. En dit natuurlijk omwille van het prijsverschil, wat op zich nog niet zo gek is als je weet dat dubbele beglazing het prijsverschil niet waard is wanneer het als enige maatregel wordt gebruikt. Je combineert best meerdere technieken voor optimaal resultaat.

 

Op dubbele wanden

 

Opnieuw met als doel een thermische en akoestische onderbreking te veroorzaken, dient een geïsoleerde woning gebouwd te worden met “verdubbelde muren”. Dit houdt in dat alle buitenmuren, alsook de scheidingsmuren tussen appartementen gevormd worden door twee onafhankelijke wanden die wederom gescheiden zijn door een luchtlaag (en wat de buitenmuren betreft zelfs bijkomend door een isolatielaag). Deze (isolerende) methode is niet te verwarren met een veelvoorkomende techniek in Marokko, waarbij meerdere bakstenen muren met elkaar verweven worden. Dit wordt eerder gedaan om de muren steviger te maken en zo te compenseren voor bakstenen van een zwakkere samenstelling. De aldus gevormde communicerende wanden, blijven geleidend en kunnen hierdoor beschouwd worden als één geleidende muur. De luchtlaag en het feit dat de twee wanden contactloos horen te zijn, zijn immers essentieel voor het isolerend karakter van een verdubbelde muur, aangezien ze een onderbreking vormen.
Aarzel niet om aan de bouwpromotor of de aannemer te vragen of er beeldmateriaal is gemaakt van het betrokken werf tijdens de bouw.

 

Op de gebruikte afwerkingsmaterialen

 

Laten we bijvoorbeeld gips en cement vergelijken (zie figuur A). Beide bekledingen kunnen gebruikt worden om een bakstenen muur af te vlakken, maar cement, dat nochtans tot een derde van de prijs van gips kan kosten, heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt die tweemaal zo hoog ligt als dat van gips. Dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom gips minder koud aanvoelt. Nochtans stelt men vast dat nog veel te vaak de voorkeur wordt gegeven aan cement in Marokkaanse nieuwbouw. Men schat dat over 80% van de aannemers nog voor steeds voor cement kiest voor de muurbekleding van nieuwe woningen.

Moet ik mijn Marokkaans onroerend goed aangeven in het land waar ik mijn hoofdverblijfplaats heb?

Ja, hoogstwaarschijnlijk wel, maar de fiscale aangifteverplichting voor buitenlandse inkomsten hangt af van de fiscale wetgeving van het land waar u belastingplichtige bent. U zal dus moeten informeren bij een fiscalist in het land van uw verblijfplaats.

Maar, ook al zou uit uw navraag blijken dat de aangifte verplicht is, is de kans groot dat dit geen rechtstreekse invloed heeft op het bedrag dat u aan belastingen zal moeten betalen. Marokko heeft namelijk, zoals op internationaal vlak gebruikelijk is, talrijke bilaterale verdragen getekend om dubbele belasting te voorkomen en de kans is reëel dat het land van uw verblijfplaats deel uitmaakt van de talrijke verdragspartijen met wie Marokko dergelijk akkoord ondertekend heeft. Als u bijvoorbeeld belastingplichtige in België of Frankrijk bent, zou het u mogen geruststellen dat Marokko zulks een verdrag heeft met elk van beide landen.

Welk belastingregime wordt toegepast op MRE* eigenaars inzake vastgoed?

*Marocain Résidants à l’Etranger = Marokkanen die in het buitenland verblijven

Inschrijvingskosten.

Wanneer u als MRE in Marokko een woning aanschaft, betaalt u inschrijvingskosten op het gebouw en de grond aan het verminderd tarief van 4% op de aanschaffingswaarde.

B.T.W

Verrichtingen met betrekking tot bouwpromotie zijn onderworpen aan het normaal B.T.W.-tarief van 20%. Dit bedrag is niettemin inbegrepen in uw aankoopprijs, zodat u hier verder geen aparte of bijkomende kosten aan hebt.

Woningtax

Als MRE geniet u van een volledige maar tijdelijke vrijstelling op de woningtax met betrekking tot nieuwbouw, gedurende de eerste 5 jaar na de oplevering, indien u het als hoofdverblijfplaats gebruikt. Na de eerste vijf jaar geniet u een permanente vermindering naar 75% van de belastbare basis, zijnde de verhuurwaarde van de woning. De verhuurwaarde wordt bij wijze van vergelijking (met de markt) vastgesteld door een tellingscommissie en vijfjaarlijks verhoogd met 2%.

De barema’s zijn de volgende:

Tax voor gemeentelijke diensten.

De gemeentelijke tax bedraagt 10,50% of 6,50% naargelang het pand respectievelijk in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied ligt. Er geldt voor de gemeentelijke tax geen tijdelijke vrijstelling, aangezien het als retributie geldt voor genoten diensten en men dus meteen hoort bij te dragen. Als het uw hoofdverblijfplaats betreft, geniet u wel wederom een vermindering van de belastbare basis naar 75% van de verhuurwaarde.

Belasting onroerende inkomsten.

Wanneer u eigenaar bent van een verhuurd goed, zijn de verworven huurinkomsten, bij wijze van onroerende inkomsten, onderworpen aan de inkomstenbelasting. Voor de berekening van de belastbare basis worden de huurinkomsten niettemin herleid tot 40% van de bruto verworven huurinkomsten.

Belasting op onroerende meerwaarde.

De onroerende meerwaarde is de “winst” die u realiseert wanneer u uw onroerend goed duurder verkoopt dan u het gekocht had. Deze meerwaarde wordt eveneens onderworpen aan de inkomstenbelasting aan het tarief van 20%, met een minimum van 3% op de verkoopprijs.

Hoe wordt het beheer van mede-eigendommen georganiseerd in Marokko?

De Marokkaanse wetgever heeft gelukkig goed z’n werk gedaan door het uitdokteren van de beheersregels voor verenigingen van mede-eigendom. Alles wat u moet weten over de werking van dergelijke verenigingen is opgenomen in een wet (la Loi 18-00) verschenen in het Marokkaans Staatsblad van 7 November 2002. Bespaar u de moeite van een saaie juridische lectuur en ontdek de inhoud van de wet in mensentaal op onze website: www.start-top.be

Waarom hoort men in sommige woningen elk geluid bij de buren?

Simpelweg omdat de geluidsisolatie van het betrokken gebouw verwaarloosd werd. Hoe kan men er dan aan remediëren?

Indien u huurder bent, is de oplossing evident: verhuis.

Indien u overweegt te bouwen of te kopen, ligt de zaak natuurlijk anders. Er zijn tal van maatregelen/technieken dat u kan toepassen om de akoestische isolatie van uw woning in de hand te werken. Lees er alles over op onze website: www.start-top.be
We geven u alvast één belangrijke tip:

Één van de eerste maatregelen die u kan treffen op vlak van akoestische isolatie, is het gebruiken van vloerplaten in voorgespannen beton en voorzien van luchtkamers. Naast andere belangrijke voordelen (sterkte brandwerende eigenschappen, etc. …), bieden die platen bovendien een verhoogde geluidsisolatie, net omwille van de luchtkamers. Toegegeven, dergelijke vloerplaten kunnen moeilijk achteraf worden gebruikt als remedie, maar het blijft een belangrijke tip indien u wil bouwen. Indien u wil kopen en twijfelt tussen gelijkaardige panden, kan de aanwezigheid van dergelijke betonplaten zeker een doorslaggevend argument zijn.

Call Now Button